Turkcell Superonline Yetkili Satış Ortağı

 

GİZLİLİK POLİTİKASI, KATKILARA İLİŞKİN HAKLARDAN FERAGAT ETME VE GÖRSELLERİ KULLANMA İZNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesi

 

Web Sitesi olan evinternetibaglat.com’un (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) belirli bölümlerine erişim ve/veya Web Sitesi’nin kullanıcılarının bilgi ve hizmet talepleri için kullanıcıların kişisel verilerini girmesi gerekebilir.

 

İşbu gizlilik politikası, kullanıcılar Web Sitesi’nin çeşitli bölümlerine erişmeden ve bilgilerini girmeden önce evinternetibaglat.com’un bu kişisel bilgileri nasıl kullanacağı konusunda kullanıcıları bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle kullanıcıların Web Sitesi’ne kayıt olduktan sonra bu gizlilik politikasını okuması gerekmektedir.

 

İşbu gizlilik politikasının ardından, kullanıcıların Web Sitesi’nin konusuyla ilişkili fikirleri, görselleri, yorumları, sloganları ve kullanıcı tarafından üretilip Web Sitesi’nde kullanıcı tarafından yayımlanan materyaller ve diğer her türlü bilgi (bundan böyle “Katkılar” olarak anılacaktır.) konusundaki haklarından feragat etmesi ve kullanıcıların evinternetibaglat.com’a gönderdiği her türlü görselin kullanılmasına izin vermesine ilişkin hüküm ve koşullar sunulmaktadır.

 

Veri işlemenin amacı

 

Web Sitesi’nin çeşitli bölümlerine erişen kullanıcılar tarafından her erişimde belirtilen gereklilikler uyarınca (ve Web Sitesi’nde yayımlanmak üzere belirli kişisel bilgilerin girilmesini gerektiren işlemlere yönelik özel düzenlemeler ve gizlilik politikalarına tabi olarak) aşağıda kişisel bilgilerin, diğer bir deyişle, çevrimiçi formları doldururken ya da sosyal ağları kullanırken (bkz. “Kişisel Verilerin Sağlanma Şekli ve Prosedürü” başlıklı bir sonraki bölüm) kullanıcılar tarafından doğrudan sağlanan verilerin ya da otomatik olarak alınan verilerin (bkz. “İşleme Tabi Kişisel Veri Kategorileri”) (bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) işlenmesinin amacını belirtmekteyiz:

 

 1. Web Sitesi’nin belirli bölümlerine erişim için gerektiği üzere Web Sitesi’ne kayıt olunmasına izin vermek ya da sağlanan çeşitli hizmetleri sunmak ve yönetmek;

 2. Kullanıcıların Katkılarını Web Sitesi’nde ya da evinternetibaglat.com’un anlaşmaya varmış olabileceği üçüncü taraflarca bağımsız olarak yönetilen web sitelerinde ya da bunun dışında Facebook, Twitter, vb. gibi sosyal ağlarda (bundan böyle “Sosyal Ağlar” olarak anılacaktır) doğrudan yayımlamasını sağlamak; Katkılar, Web Sitesi’ne kayıt olurken seçilen bir takma adla ve bazı durumlarda kullanıcının takma adla ilişkilendirildiği görselle yayımlanabilir, buna göre i) üçüncü tarafların menfaatlerine zarar verebilecek her türlü seçimden kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır; ii) kullanıcılar, evinternetibaglat.com’un dışındaki üçüncü tarafların kullanıcıları tanımasını sağlayacak kişisel bilgilerini kullanmak zorunda değildir, ancak kullanıcı, takma adda yer aldığı takdirde evinternetibaglat.com’un ya da kişinin profiliyle ilişkili herhangi bir fotoğraf vasıtasıyla Kişisel Verilerini paylaşabilir.

 3. Kullanıcının izin vermesi kaydıyla ve sadece söz konusu izin geçerli olduğu sürece evinternetibaglat.com’un tanıtım ve reklam materyallerini e-posta, MMS ve SMS mesajlarıyla göndermek gibi pazarlama faaliyetlerini yürütmek.
 4. Tüketim ya da tercih alışkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yürütmek ve kayıt sırasında kullanıcılar tarafından anket doldurularak verilen bilgiler vasıtasıyla ya da Web Sitesi’nde gezinirken gerçekleştirilen işlemler veya sağlanan bilgiler yoluyla kullanıcı profillerini tanımlamak. Çalışmalar, kullanıcının iznine tabi olacaktır ve sadece söz konusu izin geçerli olduğu sürece devam edecektir; tüm yasal gerekliliklere uygun olacaktır ve kullanıcıların Web Sitesi deneyimini kişiselleştirmeye ve evinternetibaglat.com’un müşterilerine sunduğu hizmet ve ürünleri geliştirmeye yöneliktir.

 5. Kullanıcıların evinternetibaglat.com’un ürünleri, reklamları ya da Web Sitesi (Web Sitesi “İletişim” bölümü üzerinden) hakkındaki sorularını yanıtlamak.

 

Kullanıcıların Web Sitesi kayıt olması, evinternetibaglat.comtarafından sunulan bazı hizmetlerin sağlanması için gerekli değildir (örneğin yukarıda ‘e’ paragrafında belirtilenler). Ancak kullanıcıların bu hizmetlerle ilgili taleplerini yerine getirmek için kullanıcılardan kişisel bilgilerini sadece ilgili amaçlar doğrultusunda ve kati suretle gerekli olan süre boyunca iletmeleri istenir.

 

İşleme prosedürleri

 

Kişisel Veriler, sadece yukarıda belirtilen kullanımlar doğrultusunda yazılım kullanmak suretiyle genellikle elektronik olarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Sağlanma Şekli ve Prosedürü

 

Kişisel Veriler’in sağlanması, isteğe bağlıdır ancak evinternetibaglat.com’un kullanıcıların Web Sitesi işlevleri konusundaki gereksinimlerini karşılaması için bazı Kişisel Veriler’in paylaşılması zorunludur (örneğin yıldızla işaretlenen veri alanları). İstenen hizmetin sunulması için gerekli verileri içeren yıldız işaretli alanlara istinaden Kişisel Veriler’in sağlanmaması ya da eksik veya hatalı veri sunulması, söz konusu hizmetlerin sunulmamasına yol açacaktır; öte yandan, isteğe bağlı Kişisel Veriler’in sağlanmaması ya da eksik ya da hatalı veri sunulması herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

 

Kişisel Veriler, a) Web Sitesi’nin çeşitli bölümlerindeki ilgili alanlar doldurulurken ya da b) kullanıcının Sosyal Ağa halihazırda sağladığı verilerin bazılarının evinternetibaglat.com’a aktarılması için kayıtlı oldukları Sosyal Ağa talepte bulunmasının ardından otomatik doldurma yoluyla sağlanabilir. Bunlardan ikincisi gerçekleşirse evinternetibaglat.comaşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanızı rica eder:

 1. Bir Sosyal Ağ vasıtasıyla Web Sitesi’nde ya da evinternetibaglat.com’un Sosyal Ağdaki sayfalarından birinde yer alan kayıt bağlantısını seçtiğinizde Kişisel Verilerinizin Sosyal Ağdan evinternetibaglat.com’un aktarılmasını kabul etmeniz için içinde kutucuk bulunan bir pencere açılır. Pencere ayrıca üç konuma bağlantı sunar:
  a) bu gizlilik politikasına;
  b) çeşitli hizmetlere yönelik belirli veri işleme ihtiyaçlarına göre zorunlu ya da isteğe bağlı olan Kişisel Veri listesine;
  c) Sosyal Ağın evinternetibaglat.com’a sağlayacağı veri listesine;

 2. Kullanıcılar, gizlilik politikasını okuduktan sonra 18 yaşının üstünde olduklarını beyan etmek için onay kutusunu seçmelidir ve hangi verilerin zorunlu olduğunu tespit ettikten sonra Sosyal Ağ vasıtasıyla evinternetibaglat.com’a sunmak istemedikleri veriler için onay işaretini kaldırmak üzere yukarıda c) bölümünde belirtilen bağlantıyı seçebilir.

evinternetibaglat.com, bir veya birkaç zorunlu alan doldurulmadığı takdirde, Kişisel Bilgilerinizi alanları doldurarak ya da Sosyal Ağ vasıtasıyla otomatik doldurma yoluyla iletmenizden bağımsız olarak, eksik zorunlu Kişisel Bilgilerin yer aldığı bir listeyle birlikte bir hata mesajı gönderir.

 

İşlemeye Tabi Olan Kişisel Veri Kategorileri

 

Kullanıcılar tarafından Web Sitesine bağlanırken doğrudan sağlanan Kişisel Veriler’e ilaveten (örneğin ad, soyadı, posta adresi, e-posta, şifre, yaş, doğum tarihi, cinsiyet, görsel, iş, medeni durum vb.) Web Sitesi’nin işleyişinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılım prosedürleri, İnternet iletişim protokollerinin kullanımında aktarımı zımni olan Kişisel Veriler’i içerebilecek bazı bilgileri (aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan “çerezler”; web sitesine bağlanan kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların “IP” adresleri, alan adları; gerekli kaynakların “URL” adresleri, sunucuya gönderilen talebin saati gibi bilgiler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) otomatik ve dolaylı olarak gönderebilir ve/veya alabilir.

 

Çerezlerin kullanımı

 

Çerezler, kullanıcı web sitesinde bir sayfaya eriştiğinde sunucu (bu durumda bu Web Sitesi’nin sunucusu) tarafından kullanıcının aygıtına (genellikle İnternet tarayıcısına) gönderilen bilgisayar izleri olarak işlev gören metin satırlarıdır. Çerezler, kullanıcının tarayıcısı tarafından otomatik olarak saklanır ve kullanıcı aynı İnternet sayfasına her eriştiğinde çerezleri oluşturan sunucuya geri aktarılır. Çerezler, bu şekilde örneğin kullanıcının gezinme deneyimini geliştirmek ya da ziyaret edilen sayfaların ve özellikle en sık görüntülenen sayfalar, bağlantı hataları vb. gibi diğer spesifik bilgilerin saklanmasını sağlamak amacıyla bazı İnternet sayfalarına erişim sağlar ve/veya erişimi kolaylaştırır. Bu nedenle Web Sitesi’ni daha kolay ve eksiksiz bir şekilde kullanmak amacıyla kullanıcılara tarayıcılarını bu çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırmalarını öneririz.

 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak kullanıcılar, Web Sitesi’ndeki bazı bölümlerin ideal bir şekilde kullanılamaması riskini göze alarak çerezleri devre dışı bırakmak ya da silmek için (her erişimde ya da kalıcı olarak) varsayılan yapılandırmayı değiştirebilir. Kullanıcılar ayrıca tarayıcılarındaki çerez ayarlarını değiştirerek tarayıcılarında saklanan çerez türlerini ve kullanılan yöntemleri de kontrol edebilir.

 

Çerezler, kullanıcı Web Sitesi’nde bir sayfaya eriştiğinde sunucu (bu durumda bu Web Sitesi’nin sunucusu) tarafından kullanıcının aygıtına (genellikle İnternet tarayıcısına) gönderilen bilgisayar izleri olarak işlev gören metin satırlarıdır. Çerezler, kullanıcının tarayıcısı tarafından otomatik olarak saklanır ve kullanıcı aynı İnternet sayfasına her eriştiğinde çerezleri oluşturan sunucuya geri aktarılır. Çerezler, bu şekilde örneğin kullanıcının gezinme deneyimini geliştirmek ya da ziyaret edilen sayfaların ve özellikle en sık görüntülenen sayfalar, bağlantı hataları vb. gibi diğer spesifik bilgilerin saklanmasını sağlamak amacıyla bazı İnternet sayfalarına erişim sağlar ve/veya erişimi kolaylaştırır. Bu nedenle Web Sitesi’ni daha kolay ve eksiksiz bir şekilde kullanmak amacıyla kullanıcılara tarayıcılarını bu çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırmalarını öneririz.

 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak kullanıcılar, Web Sitesi’ndeki bazı bölümlerin ideal bir şekilde kullanılamaması riskini göze alarak çerezleri devre dışı bırakmak ya da silmek için (her erişimde ya da kalıcı olarak) varsayılan yapılandırmayı değiştirebilir. Kullanıcılar ayrıca tarayıcılarındaki çerez ayarlarını değiştirerek tarayıcılarında saklanan çerez türlerini ve kullanılan yöntemleri de kontrol edebilir.

 

Çerez türleri ve yönetimi

 

 1. a) Teknik çerezler:

(i) Kesinlikle gerekli olan çerezler:

Bu çerezler, Web Sitesi’nde gezinmek ve örneğin kısıtlı alanları düzgün bir şekilde görüntülemek ve bu alanlara erişim sağlamak gibi işlevlerden yararlanmak için gereklidir. Dolayısıyla bu çerezler devre dışı bırakılırsa, bu faaliyetler gerçekleştirilemeyebilir.

(ii) Performans çerezleri:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin anonim kullanıcı taleplerine, sadece Web Sitesi’nin işlevlerini geliştirmek amacıyla yanıt verme etkinliğine yönelik bilgi toplar (örneğin kullanıcılar tarafından hangi sayfaların en çok ziyaret edildiği ve web sayfalarının yüklenmesinde hata veya gecikme olup olmadığı).

(iii) İşlevsellik çerezleri:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin kullanıcı tarafından yapılan seçimleri hatırlamasına izin verir ve kullanıcılara daha iyi ve özelleştirilmiş hizmetler sunmak adına sonraki erişimlerinde bu seçimleri karşılarına getirebilir. Örneğin kullanıcının önceden talep ettiklerine benzer içerikler önerebilirler.

 

 

 1. b) Hedefleme çerezleri:

Bu çerezler, gezinme sırasında toplanan bilgilere göre kullanıcıların ilgi alanlarına yakın olması muhtemel reklamlar görüntülemek amacıyla kullanılır. Örneğin belli bir reklamın sunulmasını engellemek ya da ilgili reklamların görüntülenme sıklığına bağlı olarak bir kampanyanın ne kadar etkili olduğunu ölçmek için kullanılabilirler. Bu çerezler, ayrıca reklamverenler adına da olmak üzere üçüncü taraflarca iletilebilir. Kullanıcılar, çerezler etkinleştirilmeden önce bu konuda izin verdiklerini belirterek (‘kabul etme’) bu çerezleri kabul edebilir ya da reddedebilir.

 

Google Analytics

 

Bu Web Sitesi, Google, Inc. (bundan böyle “Google” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların Web Sitesi’ni nasıl kullandığını analiz etmek amacıyla kullanıcının bilgisayarında saklanan metin dosyalarını, yani “çerezleri” kullanır. Çerezler tarafından ziyaretçinin Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin olarak oluşturulan bilgiler, saklanacakları Google sunucusuna aktarılır. Google, bu bilgileri ziyaretçinin Web Sitesi’ni nasıl kullandığını analiz etmek, Web Sitesi’ndeki aktivitelere yönelik raporlar hazırlamak, bu Web Sitesi’nin yöneticisine Web Sitesi’nin kullanımı ve İnternet kullanımına ilişkin ek hizmetler sunmak adına kullanır. Google Analytics kapsamında kullanıcının tarayıcısı tarafından aktarılan IP adresi, Google tarafından tutulan başka herhangi bir veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Kullanıcı, tarayıcısındaki yazılım ayarlarını değiştirerek çerezlerin saklanmasını engelleyebilir, ancak bu işlem sonucunda Web Sitesi’nin tüm işlevlerinin kullanılması mümkün olmayabilir. Kullanıcı, ayrıca yazıcının aşağıdaki bağlantıdan erişilebilen eklentisini indirerek ve kurarak çerezler tarafından üretilen ve Web Sitesi’nin kullanımıyla ilişkilendirilen verilerin (IP adresi dahil) Google’da kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Kullanıcı, bu Web Sitesi’ni kullanarak verilerinin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Google tarafından işlenmesine izin vermektedir.

 

Çerez kullanımından vazgeçme seçeneği:

 

Kullanıcılar, halihazırda iletilmiş olan çerezlerin kullanımından vazgeçebilir. Vazgeçme prosedürü, “teknik çerezler” ve kullanıcı tarafından önceden kabul edilmiş olan (‘kabul etme’) ancak “teknik çerez” kapsamına girmeyen çerezler için geçerlidir.

 

Kullanıcı, aşağıdaki bağlantıya erişerek bu ayrıma dayalı olarak çerezleri ilgili tarayıcı ayarları yoluyla devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir ve üçüncü taraflarca iletilen, teknik olmayan, özel çerezleri devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir:

 

– http://www.neodatagroup.com/data-security/neodata-services-privacy-policy/ üzerinden Neodata tarafından iletilen çerezler devre dışı bırakılabilir ve/veya silinebilir

– Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği (EDAA) tarafından yönetilen www.youronlinechoices.eu (AB mukimleri için) ya da http://www.aboutads.info/choises/ (ABD mukimleri için) web sitesi üzerinden diğer çerezleri devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir.

 

Bu web siteleri, Veri Denetleyicisi tarafından yönetilmemektedir; dolayısıyla içeriklerinden Veri Denetleyicisi sorumlu değildir.

 

Tarayıcı çerezlerinin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması

 

Kullanıcılar, çerezleri gezinti tarayıcılarından engelleyebilir. Ancak bu işlem, web sayfalarındaki bazı işlevlerin gerçek performansını elde etmeyi engelleyebilir

 

Aşağıda gezinti çerezlerini engellemeye yönelik temel tarayıcı yönergelerinin yer aldığı bağlantılar sunulmuştur.

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/tr-tr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erez%20Y%C3%B6netimi

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 

Kullanıcıların Kişisel Verilerine Erişebilecek Kişi Kategorileri

 

Veri Denetleyicinin doğrudan yetkisi altında faaliyet gösteren, veri işleme yöneticisi ya da görevlisi olarak atanmış olan ve bu görev için uygun bir şekilde yetiştirilecek olan, Veri Denetleyicisi’ne bağlı çalışanlar ya da personel, Kişisel Veriler’e erişebilir ve Veri Denetleyicisi tarafından atanan yöneticiler, çalışanlarının ya da iş ortaklarının yetiştirilmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.

 

Kullanıcıların Kişisel Verilerinin Aktarılmasının ya da İfşa Edilmesinin Kapsamı

 

Kullanıcılar tarafından sağlanan Kişisel Veriler, kullanıcılar bu verileri takma adlarına ya da görsellerine dahil etmediği müddetçe üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Takma ada ya da görsele dahil edilmesi durumunda Kişisel Veriler, evinternetibaglat.com’un Web Sitelerinde yayımlanmak üzere anlaşmaya vardığı üçüncü taraflara aktarılabilecek, dolayısıyla ifşa edilecektir.

 

Kullanıcı Hakları

 

Kişisel Veriler’e erişim hakkı ve diğer haklar

 

 1. Veri sahibi, verileri henüz kaydedilmemiş olsa bile, kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin mevcut olup olmadığına ve verilerin okunabilir bir formatta kendisine iletilip iletilmeyeceğine ilişkin bir teyit alma hakkına sahiptir.

 

 1. Veri sahibi, ayrıca şu konularda bilgi alma hakkına da sahiptir:
  a) Kişisel Veriler’in kaynağı;
  b) Verilerin işlenmesinin amacı ve veri işleme yöntemleri;
  c) Verilerin elektronik araç kullanılarak işlenmesi durumunda kullanılan program;
  d) Veri Denetleyicisi, veri işlemcileri ve atanan temsilciyle ilgili tanıtıcı bilgiler;
  e) Kişisel bilgilerin ifşa edilebileceği ya da ülke için atanan temsilci, veri işlemcisi ya da görevlisi sıfatıyla Kişisel Verilerle ilgili bilgi elde edebilecek kişiler ya da kişi kategorileri.

 

 1. Veri sahibi, şu hususlarda bilgi alma hakkına sahiptir:
  a) Verilerle ilgili güncelleme, tashih ya da talep ettiği takdirde eklemeler;
  b) Verilerin ilk toplanma amacı ya da daha sonra işlenme amacı doğrultusunda saklanması gerekmeyen Kişisel Veriler de dahil olmak üzere kanunları ihlal ederek işlenen verilerin iptal edilmesi ya da bu verilerin anonim statüsüne getirilmesi ya da engellenmesi;
  c) Bunun mümkün olmadığı durumlar ya da korunan haklarına açıkça uygun olmayan araçların kullanımı ima edilen haller haricinde, (a) ve (b) maddeleri ve bu maddelerin içerikleri kapsamında belirtilen işlemlerin Kişisel Verileri ifşa edilen ya da paylaşılan kişilere raporlandığına ilişkin bir beyan.

 

 1. Veri sahibi, aşağıdaki durumlara tamamen ya da kısmen itiraz etme hakkına sahiptir:

 2. a) Kişisel Veriler verilerin toplanma amacı doğrultusunda alınmış olsa bile meşru nedenlere dayanarak Kişisel Veriler’in işlenmesine;
  b) Reklam materyali göndermek ya da doğrudan satışlar veya pazar araştırması yürütmek ya da pazarlama konusunda iletişim kurmak amacıyla kendisiyle ilgili Kişisel Veriler’in işlenmesine.

 

Yukarıda belirtilen kullanıcı haklarından nasıl yararlanılır ve Veri İşleme Görevlilerinin listesi hakkında nasıl bilgi edinilir?

 

Kullanıcı dilediği zaman söz konusu Kişisel Verilerin Veri Denetleyicisi’ne bir e-posta mesajı ya da normal postayla mektup göndererek yukarıda belirtilen haklarını kullanabilir.

 

Buna ilaveten, kullanıcı izin verdiği takdirde her bir e-posta mesajındaki amaç doğrultusunda “bağlantıyı” tıklayarak kullanıcının e-posta adresi vasıtasıyla (c) bölümünde belirtilen amaçlar için verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

 

Katkılara ilişkin haklardan feragat etme ve görselleri kullanma izni

 

Kullanıcı, Web Sitesi’ne kayıt olarak

 

 1. Şu hususları beyan eder: i) girişimin bir bölümü olarak Web Sitesi’nde yayımlanan Katkılara ilişkin tüm haklar, Katkıların yayımlanması nedeniyle evinternetibaglat.com’a karşı karşıya kalabileceği zararlara ya da taleplere karşı tek sorumlu olan kullanıcıya aittir; ii) kullanıcı tarafından yayımlanan Katkılar, Katkıların yayımlanmasını engelleyecek müstehcen, ırkçı, karalayıcı, dine hakaret niteliğindeki, çocuk pornosu öğeleri bulunan materyalleri içermemektedir ve orijinaldir; diğer bir deyişle, fikri ve sınai mülkiyet haklarını, telif haklarını, markaları, ayırt edici işaretleri, patentleri vb. ihlal etmemektedir;
 2. evinternetibaglat.com’a Katkıların ahlak dışı ve haysiyet dışı suç olarak sayılabilecek ya da hakaret niteliğinde, alçaltıcı, müstehcen, uygunsuz, yaralayıcı olan ya da nefret, şiddet ya da tehlikeli davranışları teşvik eden ya da kanun ya da düzenleme hükümlerini ihlal etme girişiminde bulunan ya da ihlal girişimini teşvik eden bir suç olarak algılanabilecek materyalleri içermediğinden emin olmak üzere Katkıların kabul edilebilirliğine ilişkin kontrol yürütme yetkisi vermektedir;
 3. Televizyon, basın, poster, sinema, kitap, İnternet ve mevcut veya gelecekte icat edilebilecek herhangi aktarma ya da uygulama aracı gibi faydalı ya da gerekli görülen herhangi bir şekilde çoğaltma, yayımlama, dağıtma ve iletişim ya da uygulama konusunda herhangi bir itiraz ve herhangi bir zaman ve yer kısıtlaması söz konusu olmaksızın, Katkıları serbestçe ve kesin olarak evinternetibaglat.com’un ürünleriyle ilgili ticari amaçlar doğrultusunda evinternetibaglat.com’a ve/veya üçüncü taraflara ait İnternet web sitelerinde, şirketin ticari ürünleri ya da diğer her türlü destekleyici materyal (değiştirilmiş ve/veya yeniden uyarlanmış ve/veya evinternetibaglat.comtarafından belirlenen sembolik bir şekilde olanlar dahil) üzerinde yayımlama ve kullanma hakkından evinternetibaglat.com’un lehine feragat etmektedir;
 4. evinternetibaglat.com’a Web Sitesi süresince sağlanmış olabilecek görsellerini (yukarıda (C) bölümünde listelenen bağlamlardan herhangi birinde) kullanma konusunda yetki vermektedir.

 

Son Bölüm

evinternetibaglat.com’un yukarıdaki şartları dilediği zaman değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılarımızın bu durum ile ilgili tüm sorularını yanıtlamak üzere info@evinternetibaglat.com e-posta adresini kullanmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla
evinternetibaglat.com

TURKCELL SUPERONLINE WHATSAPP BAŞVURU TURKCELL SUPERONLINE ARA BAŞVUR